ALLE VÅRE KASSAREGISTER ER GODKJENT ETTER KASSALOVEN AV 1/1-2017 & 2019